Info om hjärnskador

Lite allmän information om hjärnan och hjärnskador.

Skallskada/skalltrauma efter slag mot huvudet med hjärnblödning som följd.

Följande är hämtat från http://www.internetmedicin.se (2010)

I Sverige drabbas ca 20.000 personer/år av skallskada varav ca 80% är av lindrig karaktär. 4000 drabbas alltså av en allvarligare typ av skallskada. Vanliga orsaker är trafikolyckor, andra fallolyckor och sportrelaterde olyckor.

Hur många får hjärnskador – allmänt

Följande är hämtat från Landstinget i Uppsala län (2008)

Ungefär 70.000 människor får skador på hjärnan varje år. Det brukar kallas förvärvad hjärnskada. Det betyder att man inte är född med skadan. Man har heller inte fått den när man är mycket liten. Det vanliga är att man får en skada en enda gång, av ett slag mot huvudet eller efter en stroke.

Man kan också få skador i hjärnan av tumörer, knölar som man kan få av till exempel sjukdomen cancer. Man kan också få skador i hjärnan om man nästan har drunknat. Då får inte hjärnan nog med syre och skadas. Man kan också få skador på hjärnan om hjärtat stannat, eller om man är diabetiker och fått insulinkoma. Insulinkoma är när man blir medvetslös av för mycket insulin i kroppen.

Slaganfall eller stroke

Slaganfall eller stroke är det vanligaste sättet att få en hjärnskada på. Ungefär 30.000 människor får stroke varje år. De flesta är äldre människor, men en del kan vara yngre. Ungefär var fjärde person är under 65 år. Stroke ger mycket olika skador. En del får bara en liten skada medan andra kan få stora skador på hjärnan. Stroke får man om något blodkärl i hjärnan börjar blöda. Man kan också få stroke om blodet samlas i en propp. Propp är vanligast. Vid proppen får en del av hjärnan inte nog med blod. Vid en blödning trycker blodet mot hjärnan och ger en skada.

Slag mot huvudet

Om man får ett slag mot huvudet kallas det också traumatisk hjärnskada. Varje år händer det ungefär 22 500 personer. Det händer mest unga män, men också äldre människor. Det vanligaste är att man är med om en trafikolycka, eller att man fallit eller blivit slagen av någon. Skadan kan vara liten som en hjärnskakning eller större så man kanske aldrig får tillbaka medvetandet igen, det vill säga aldrig vaknar upp.

Hur ser hjärnan ut?

Hjärnan kallas också encefalon på läkarspråk. Den väger inte mer än 1,5 kilo. Den är mjuk och har en veckad yta. Hjärnan behöver mycket kraft som den får från blodet. En femtedel av blodet behövs i hjärnan.

Share This: